Dr. Öğr.Üyesi Temel Alper KARSLI
Bölüm Başkanı Psikoloji Bölümü
03782231076
alperkarsli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Gizem AKCAN
Bölüm Başkan Yardımcısı Psikoloji Bölümü

gakcan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Nesrin DUMAN
Bölüm Başkan Yardımcısı Psikoloji Bölümü

nesrinduman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Muazzez DOĞUKAN
Psikoloji Bölümü

mdogukan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Sevinç AKKAYA
Psikoloji Bölümü

sakkaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Başak ÖKSÜZLER
Psikoloji Bölümü


Web Adresi CV
Arş. Gör. Şerife YILMAZ
Psikoloji Bölümü

syilmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV