Yardımcı Doçent Dr. Temel Alper KARSLI
Bölüm Başkanı Psikoloji Bölümü
03782235484
alperkarsli@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Muazzez DOĞUKAN
Psikoloji Bölümü

mdogukan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Sevinç AKKAYA
Psikoloji Bölümü

sakkaya@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Başak ÖKSÜZLER
Psikoloji Bölümü


Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Şerife YILMAZ
Psikoloji Bölümü

syilmaz@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Tel: 0(378) 501 10 04 - 05 Belge Geçer: E-posta: psikoloji@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi