Bölüm Hakkında

Eğitim Süreci
Fakültemiz Psikoloji Bölümü henüz kurulma aşamasında olup hali hazırda öğrenci kabulüne başlamamıştır. Genel anlamda ise psikoloji biliminin amacı insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemleri kullanarak bilimsel bir anlayış içerisinde ele alınması ve incelenmesidir. Bu bağlamda ele alındığında lisans düzeyindeki psikoloji eğitimi öğrencilere özelde bireyi hem bireysel hem de toplumsal yönleri ile anlamaya genelde ise tüm canlılardaki ortak bilişsel ve davranışsal mekanizmaları kavramaya dönük bir formasyon kazandırmayı hedeflemektedir. Psikoloji lisans programı bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak 8 dönem ve 4 yıllık bir eğitim-öğretim programına haizdir.
Fakültemiz Psikoloji Bölümü de kuruluş süreci neticesinde bu amaç ve içeriği en etkin biçimde gerçekleştiren bir yapı inşa etmeyi hedeflemektedir.

Çalışma Alanları
Psikoloji Bölümleri mezunlarının istihdam olanakları bakımından ele alındığında, mevcut ve artmakta olan talep de göz önünde bulundurulduğunda, en avantajlı alanlardan birini teşkil etmektedir. Psikoloji bölümü mezunları yurt içinde ve dışında içinde “canlı davranışı” bulunan hemen her kurumda ve alanda uzmanlaşmaya bağlı olarak iş bulabilmektedir. Akademik kariyerin yanı sıra kamu sektöründe Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Bakanlığı gibi kurumlarda çalışabilecekleri gibi özel sektör bağlamında insan kaynakları, eğitim sektörü ve psikoteknik değerlendirme merkezleri başta olmak üzere hastaneler, anaokulları, özel eğitim merkezleri ve danışmanlık merkezleri gibi alanlarda iş bulabilmektedirler. 
Hedeflerimiz
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ders programının Bologna Süreci ve bölüme özgü ilgili akreditasyon koşullarını yerine getirebilen 8 dönemlik bir program biçiminde şekillendirilmesi hedeflenmektedir. Buna göre ilk dört dönem boyunca ağırlıklı olarak zorunlu dersler öğrenciye verilirken son dört dönemde ise ağırlıklı olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçim yapabilecekleri seçmeli derslerin sunulduğu bir program meydana getirilmektedir.  Ayrıca öğrencilerimize sosyoloji, felsefe, antropoloji, iktisat ve ekonometri gibi çeşitli alanlarda, karşılıklı anlaşmalarla, çift anadal ve yandal eğitimi olanaklarının da sunulması hedeflenmektedir. 
Bu süreçte Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü olarak nihai hedefimiz lisans eğitim programımızın kamu ve özel sektörde bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına dönük olarak hizmet verebilecek yetkinlikte bilgi ve uygulama deneyimine sahip “Davranış Bilimcileri” yetişmesine imkan sağlamasıdır. Böylelikle, psikolojinin yaygın uygulama alanlarından olan sağlık hizmetlerinde, eğitimde ve iş yaşamında; davranış ve sosyal bilimler kuramlarıyla donamlı araştırmacı, sağlık kalitesini ve iş verimliliğini arttırıcı, toplum düzenini kurgulayan çalışma ve projelerde görev alarak yüksek nitelikte çağdaş hizmet sunabilecek yetkinliklerle donanmış mezunlar verme olanağına sahip olmak temel amacımızı teşkil etmektedir.